Garantieprocedure S&P via ALPHA PARTS

 

  1. S&P Holland B.V. verleent standaard fabrieksgarantie van 2 jaren.
  2. De koper van ons product kan uitsluitend een beroep op garantie doen via het verkoopkantoor van ALPHA PARTS.
    Koper dient de garantieclaim dus in te dienen bij ALPHA PARTS.
  3. In geval van garantieclaim kan S&P verzoeken het betreffende product ter beoordeling toe te sturen aan S&P Holland B.V. te Breda, dit ter beoordeling van het geclaimde defect.
  4. Na beoordeling van het defecte product bevestigt S&P Holland B.V. toe- of afwijzing van de garantieclaim.
  5. S&P Holland B.V. heeft het recht bij een erkende claim over te gaan tot kosteloze herlevering van het betreffende onderdeel van een product, of product.

 

Bovenstaande beschrijft de praktische procedure bij garantieclaims.

De volledige S&P ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN vindt u onderstaand en onderstaande download.

 

S&P Holland - Algemene leveringsvoorwaarden
PDF – 48,3 KB