Over infraroodverwarming


Infraroodverwarming is hot!

Er zijn veel manieren om een ruimte te verwarmen. Meer en meer gaan mensen op zoek naar een andere manier van verwarmen dan conventionele vormen van verwarming. Het verwarmen met infraroodpanelen is een manier om zonder aardgas woningen, kantoren, etc. te verwarmen.

Lokale verwarming

In de moderne woningbouw is all-electric steeds vaker het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de klimaatinstallatie uitsluitend met elektriciteit wordt gevoed. Om die reden kijkt men steeds kritischer naar het klimaatsysteem en overweegt de ontwerper om weinig gebruikte ruimtes niet meer op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten. In dat geval kiest hij of zij voor lokale verwarming en niet zelden zijn dit elektrische infraroodpanelen.

Infraroodpanelen geven een warmte die vergelijkbaar is met de warmtestraling van de zon. Deze comfortabele manier van verwarmen is goed voor het milieu en uw portemonnee en past daarbij ook perfect in iedere inrichting. In plaats van het verwarmen van de lucht met een convectie verwarming, verwarmen infraroodpanelen met infrarode straling.
Deze stralingswarmte is vergelijkbaar met de afgestraalde warmte van de zon. Infrarood verwarming is comfortabel, volledig veilig en gezond. De infrarode stralen van infraroodpanelen verwarmen
direct de bouwschil, objecten en aanwezige personen in een ruimte. De op die manier opgewarmde wanden, meubels en vloeren geven de opgeslagen warmte vervolgens gelijkmatig af in de ruimte.
Dat is hoe infrarood verwarming werkt.

Oplossingen zoals vaste brandstof, grootverbruikers en gasketels behoren tot de verleden zijn.
 Infraroodverwarming behoort tot de toekomst.

Waarom? Omdat Infraroodverwarming enerzijds milieuvriendelijk en economisch is en anderzijds zijn ze zeer makkelijk te installeren. Ideaal voor elke consument. 

 

Voordelen infraroodverwarming

 • Gemakkelijk verwarmen; eenvoudig installeren en geen onderhoud
 • Aangenaam verwarmen; aangenaam en gericht waar u het wilt. De warmte verspreidt zich gelijkmatig in de ruimte en niet enkel bij de bron, wat resulteert in een aangename warmte
 • Gezond en veilig verwarmen; zonder gas en brandgevaar. Infrarood-verwarming verbrandt geen zuurstof, wat bij andere warmtebronnen wel het geval is.
 • Smaakvol verwarmen; zeer stijlvol design voor elke ruimte. Aan de buitenkant en binnenkant is het paneel beschilderd met twee lagen poederverf, die na het aanbrengen in de oven worden gebakken. Dit zorgt voor de duurzaamheid van het product en maakt het gebruik van een infraroodverwarming mogelijk in vochtige ruimtes en ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.
 • Duurzaam verwarmen; energiezuinig en duurzaam met groene stroom
 • Stil verwarmen; De panelen beschikken niet over bewegende delen. De verwarming is gebaseerd op natuurlijke convectie en straling. Doordat er geen ventilator nodig is werken de panelen geruisloos.
 • Onze keramische infraroodpanelen hebben een levensduur tot wel 30 jaar!

Infraroodstraling op het menselijk lichaam

Langdurige golfstraling is volledig onschadelijk voor het menselijk lichaam. Sterker nog, het heeft zelfs een positieve invloed op de gezondheid van de mens:

1. De luchtkwaliteit: bij infrarood verwarming vindt geen circulatie van stof plaats, wat een positief effect heeft op de luchtwegen, en zo voordelig is voor astmalijders en allergiepatiënten. Minder stof betekent ook minder huisstofmijten, en dat is gunstig voor mensen met eczeem en allergieën. Die verbeterde luchtkwaliteit zal ook hoofdpijn bij allergieën voorkomen.

2. De luchtvochtigheid: infrarood verwarming houdt de luchtvochtigheid constant. De lucht is niet te droog, wat luchtwegen en slijmvliezen kan irriteren. De lucht is ook niet te vochtig – te veel vocht kan de groei van schimmels en mijten bevorderen. Bewoners van vochtige huizen hebben meer kans op luchtweginfecties en astma. Vocht in huis kan ook reumaklachten verergeren.

Een gezonde luchtvochtigheid in huis ligt tussen de 50-60 % bij een temperatuur van 18-22°C. Voor een optimale woonhygiëne kan de relatieve vochtigheid het best rond de 50% blijven. Een vochtigheid onder 40% is te droog, 65% is te vochtig. Naast mensen zullen ook dieren, planten, meubels, parket en muziekinstrumenten voordelen ondervinden van een goede luchtvochtigheid.

Daar de luchtvochtigheid constant en optimaal blijft, is infrarood verwarming ideaal voor de badkamer. Andere soorten verwarming kunnen in een al vochtige omgeving nog meer vocht teweegbrengen. Doordat infraroodverwarming dit niet doet, zal geen condensatie of schimmelvorming in de badkamer ontstaan.

3. Chronische pijnklachten: zoals eerder aangehaald, kan een stabiele luchtvochtigheid pijnklachten verminderen. Ook warmte, zoals de warmte afgegeven door infrarood straling, heeft een gunstige werking op pijnklachten.

Warmte heeft drie positieve effecten op het lichaam. Allereerst ontspant warmte de spieren waardoor pijn, die veroorzaakt is door spanning of stress (denk aan nek- en schouderpijn), afneemt. Ten tweede bevordert het de bloedcirculatie in het lichaam. Doordat de bloedvaten uitzetten, stroomt er meer bloed naar de spieren wat een snellere herstelling van ontstoken spieren bevordert. Ten derde heeft warmte een effect op de huidreceptoren. Deze staan rechtstreeks in contact met de hersenen. Onder invloed van warmte verminderen de uitgezonden pijnsignalen en neemt dus ook je pijn af.

Infraroodwarmte

Infrarood is een vorm van energie die na de kleur rood deel uitmaakt van het elektromagnetische spectrum.

Infrarood is een warmtegenererende golflengte van 0,78 micron tot 1000 micron (of 1 millimeter) en heeft een thermisch bereik van enkele duizenden graden Celsius tot het absolute nulpunt.

Elk object met een temperatuur hoger dan 0 ° K straalt infrarood energie uit.

 

Is infraroodverwarming gevaarlijk?

Infraroodverwarming is niet gevaarlijk voor de gezondheid. Onderstaande grafiek laat zien dat de langgolvige straling  (IR-C) veel minder diep in de huid doordringt dan de kortgolvige straling (IR-A en IR-B). Bij de door onze infrarood panelen opgewekte straling (IR-C = lange golf) blijft de indringdiepte beperkt tot het oppervlak. Dit geeft slechts een lekker warm gevoel en heeft een trage opwarming tot gevolg. Langegolf infraroodstraling zijn dan ook zelfs bij contact gebruik volkomen veilig voor de gezondheid.

Efficiënte infrarood verwarming

Infrarood panelen zijn zuinige elektrische verwarming. Infrarood panelen zijn geheel anders dan
elektrische kachels en panelen die de luchtmassa verwarmen.

Infraroodpanelen verwarmen niet zozeer (de lucht in) de ruimte, maar vooral de personen, meubels en oppervlaktes worden aangestraald. Een voordeel hierbij is, dat u enkel de plek hoeft te verwarmen waar u zich langdurig bevindt. Daarbij kunt de thermostaat op een minimale comfortabele temperatuur instellen en kunt u blijven ventileren zonder warmteverlies. U verbruikt hierdoor veel minder energie en dit ziet u ongetwijfeld terug op uw energierekening.

Elektrische infraroodpanelen zijn snel reagerende systemen, sneller dan andere bestaande verwarmingssystemen. Meteen na het aanschakelen is de invloed merkbaar. Dat wil niet zeggen dat het al meteen 100% comfortabel is. Wel is er een snelle verbetering van het thermische comfort. Bij een goede isolatie of inpandige ruimten daalt de luchttemperatuur niet te ver en is deze door infraroodpanelen vlot weer opgewarmd.

Wanneer u de kachel aanzet zal deze een korte opwarmtijd hebben (+/- 10 minuten), voordat ze de volle warmtepotentie uitstralen. Het duurt echter natuurlijk langer totdat objecten in het vertrek en de wanden/vloer voldoende zijn aangestraald en (iets) opgewarmd. Met een thermisch comfortabele situatie als resultaat.

Hier is het gedrag van de gebruiker van de ruimte dus bepalend voor de energiereductie en zijn grote besparingen te behalen.

Proefondervindelijk staat vast dat door infrarood verwarming een 2-3°C lagere luchttemperatuur eenzelfde behaaglijkheid wordt ervaren. Door de lagere luchttemperatuur zullen de energieverliezen naar buiten met ca. 20% worden verminderd.

Verschil met elektrische luchtverwarming

Bij elektrische luchtverwarming wordt de lucht verwarmd. Het vermogen is bepalend voor de
capaciteit, hoe hoger het vermogen van elektrische lucht- of convector verwarming hoe groter de
capaciteit. Het verwarmen van de luchtmassa kost 2 keer zoveel vermogen als het verwarmen van de
objecten. Men heeft voor het verwarmen van een goed geïsoleerd huis 50 Watt per m3 vermogen
aan elektrische lucht- of convector verwarming nodig, terwijl men slechts 25 Watt per m3 vermogen
aan infrarood panelen nodig heeft voor dezelfde ruimte.

Objecten verwarmen

Infrarood verwarming verwarmt niet de luchtmassa maar de objecten. Het heeft een oppervlakte
temperatuur van minimaal 90°C nodig om infrarood stralen te maken en in het juiste
warmtespectrum van 10.000 nm af te stralen. Deze infrarood stralen gaan dwars door de luchtmassa heen en verwarmen de objecten. Bij infrarood panelen gaat het erom een zo groot mogelijk oppervlak met een zo laag mogelijk energieverbruik op 95°C of hoger te brengen en dus tot een zo hoog mogelijke stralingscapaciteit te
komen. Bij een lagere oppervlakte temperatuur verdwijnt het voordeel van infrarood stralingswarmte en wordt het luchtverwarming en heeft men veel meer vermogen nodig om dezelfde ruimte te verwarmen.

 

Randvoorwaarden toepassing elektrisch infraroodpanelen

Bij toepassing van elektrische infraroodpanelen als hoofdverwarming (per vertrek) moet sprake zijn van een goed geïsoleerd gebouw met beperkte warmtevraag. Is hier geen sprake van dan kan het gebruikt worden voor incidentieel gebruik of met beperkte bedrijfstijden.

 

Bij bijverwarming moet sprake zijn van een verwarmingssysteem dat de ruimte tot een basistemperatuur (bijvoorbeeld 18 °C) verwarmt en elektrische infraroodpanelen om het comfort in een deel van de ruimte te verhogen. Het vermogen van de elektrische infraroodpanelen moet minimaal 10% bedragen van de basisverwarming.

Daarnaast verbruiken de panelen elektriciteit, dus moet er rekening mee gehouden worden dat er in de buurt een wandcontactdoos of installatiedoos aanwezig is of aangelegd wordt.

Voordelen van infraroodverwarming

 • Lage investering in vergelijking met andere verwarmingsinstallaties
 • Lage werkingskosten in vergelijking met andere verwarmingsinstallaties
 • Werkt zonder verwarmingsketel of boiler… u spaart dus ruimte
 • Makkelijk te installeren
 • Zeer onderhoudsarm
 • Geen CO2 productie
 • Geen brandstoftransport en –opslag
 • Werkt zonder schoorsteen
 • Geen warmteverlies: de elektrische energie wordt volledig omgezet in warmte
 • Geen stofcirculatie